Oferujemy dwa rodzaje rehabilitacji

Rehabilitacja w warunkach domowych

W przypadku kiedy Pacjent nie może skorzystać z opieki stacjonarnej, oferujemy również rehabilitację w domu pacjenta. Dysponujemy zespołem fizjoterapeutów z bogatym doświadczeniem, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie zaoferować profesjonalną pomoc również w warunkach domowych. W zależności od potrzeb terapeuci oferują zarówno trening rehabilitacyjny jak również specjalistyczne metody rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej oraz geriatrycznej.

Rehabilitacja ambulatoryjna

W naszej przychodni możecie Państwo skorzystać z pełnej gamy zabiegów rehabilitacyjnych. Oferujemy rehabilitację zarówno refundowaną przez NFZ jak również prywatną opiekę rehabilitacyjną. Wśród naszych zabiegów można znaleźć zarówno konwencjonalne zabiegi stosowane od lat, jak również innowacyjne metody takie jak m.in. klawiterapia, flossing czy terapia falą uderzeniową.

Informacja w sprawie świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn.zm [1].), zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu; ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia); uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego; chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów; chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji; urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu; osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym. Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.